SLEDUJTE www.top-ski.cz

Top Ski Team

Moje nová hlavní aktivita =  www.top-ski.cz

V rámci aktivit nově vzniklého TopSkiTeamu (dále jen TST) se budou konat i workshopy Vylepšovacího lyžování (představení Tai-Czy-Ski)

S TST je možno absolvovat v srpnu 2016 přechod Krkonoš se zastaveními v lyžařských středioscích.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O víkendu 14. - 16. června v roce 2013  v Domku u pramene Nisy proběhl workshop s Milanem Trnkou-Stevensem.

Akce se zúčastnilo skoro dvacet hobby lyžařů. To, s čím se při workshopu setkali do značné míry PŘEVRÁTILO PŘEDSTAVY O PŘÍPRAVĚ TĚLA NA LYŽOVÁNÍ. Novost poznatků a jejich prezentace znamenala pro všechny změnu v letní přípravě. 

Na závěr workshopu jsme se proto dohodli, že informace z workshopu nebudeme šířit - souvisí to s odlišnou metodikou jízdy na lyžích a tím i zcela jiným způsobem přípravy. Námi probíraná specielní cvičení vyžadují zcela specifické testování - a to vše považujeme za velmi cenné know-how, které nechceme zatím šířit. Byli s námi dospělí i děti... 

Vážným a zcela konkrétním zájemcům jsme připraveni podat podrobnější informace - návody, ale pouze za zcela jasných a předem dohodnutých konkrétních podmínek - informujte se na mé adrese info@vl-ski.cz    

MILAN TRNKA-STEVENS velmi ovlivnil můj přístup k lyžování - vyprovokoval mě k samostatnému a tvořivému přístupu.V Česku je jen několik učitelů a trenérů lyžování, kteří k technice lyžování a metodice výuky a tréninku přistupují, podle mého názoru, podobně (Novák, Mical, Kvasnička, Záhrobský...)